Zelf ‘bouwen’ op Beatrixplein

Zelf ‘bouwen’ op Beatrixplein

Toekomstige inwoners die zelf projectontwikkelaar zijn bij de bouw van hun huizen.

Of dat kan in Berg aan de Maas wordt de komende tijd onderzocht.

De vernieuwende vorm van woningbouw heet Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Bij CPO zijn toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar. Zij vormen een vereniging en kiezen de architect, de aannemer en bepalen zelf hoe er gebouwd gaat worden. De gemeente Stein en Wonen Limburg willen samen met de DOP- werkgroep onderzoeken of voor het Beatrixplein in Berg aan de Maas zo’n constructie mogelijk is. Het Beatrixplein bestaat uit een verhard gedeelte (eigendom van de gemeente Stein) en een onverhard deel (eigendom van woningcorporatie Wonen Limburg). Sinds 2015 zet de DOP-werkgroep (dorpsontwikkelingsproces) Beatrixplein zich in om met een tijdelijke invulling het plein weer een levendig dorpshart te maken. Met het nieuwe projectplan gaat fase twee van het plein in, waarin de drie partijen de handen ineen slaan om te onderzoeken of het onverharde deel bebouwd kan worden  via het CPO-concept. Het gaat om maximaal tien (gestapelde) woningen. „Dit project borduurt voort op een experiment van Wonen Lim- burg’’, zegt Maurice  Jennekens, beleidsmedewerker ruimte bij de gemeente Stein. „Toekomstige huurders worden daarbij al in een vroeg stadium betrokken bij de bouw van  woningen, het zogenoemde vraaggestuurd bouwen.” Bijzonder aan het CPO-concept op het Beatrixplein is dat de vorm waarin de woningen worden gerealiseerd (koop, huur of een combinatie daarvan) nog niet vaststaat. Jennekens: „Als het huurwoningen worden, blijft Wonen Limburg een rol spelen. Worden het koopwoningen, dan kopen de bewoners de grond van Wonen Limburg. Een combinatie is ook mogelijk.”

Dat toekomstige bewoners zelf bepalen hoe en wat er gebouwd gaat worden, betekent overigens niet dat de gemeente buitenspel staat. „Het plein is een belangrijke plek in Berg aan de Maas. Als gemeente zullen we kaders mee moeten geven”, aldus Jennekens. Bij de inrichting van de woningbouwlocatie zal de gemeente daarom mede beslissen over de openbare ruimte. Het college van burgemeester en wethouders in Stein stemde vorige week in met het projectplan. Verwacht wordt dat volgend voorjaar de eerste informatiebijeenkomst voor potentiële bewoners kan plaatsvinden. Jennekens: „Het is nu vooral aftasten. Uiteindelijk gaat het erom wie zich aanmelden om mee te doen aan dit project.”

 

Zelf ‘bouwen’ op Beatrixplein

Bouw je eigen huis aan het Beatrixplein

Kom je uit Berg aan de Maas of Nattenhoven en wil je hier graag wonen dan krijg je nu een unieke kans om dat te realiseren. En wel op het Beatrixplein, het hart van ons dorp.
Op maandag 25 juni om 19:30 uur organiseren wij, Gemeente Stein, Wonen Limburg en DOP Berg-Nattenhoven, een voorlichtingsbijeenkomst in het MFC waar we onze ideeën uit de doeken zullen doen. Op deze bijeenkomst komen 2 gastsprekers informatie verstrekken over respectievelijk Bouwen naar wens en CPO (Zelf bouwen, maar wel gezamenlijk). Dus ben je toe aan je eerste eigen woning of wil je wel een huis huren waar je zelf hebt meebepaald hoe het er uit komt te zien? Kom dan zeker eens je oor te luister leggen op deze bijeenkomst. Onze wens gaat uit naar 5 woontitels waarbij eventueel een combinatie met een klein bedrijfje aan huis tot de mogelijkheden behoort.

Voor meer info zie www.1berg.nl/dop/ 

24 december 2017: Na de Avondmis borreltje op het Beatrixplein

24 december 2017: Na de Avondmis borreltje op het Beatrixplein

Op kerstavond, na de Kerstavondmis van 18:00 uur, kunt u op het Beatrixplein weer terecht voor een drankje. Dit om te proosten op Kerstmis en op het Nieuwe Jaar! Het geheel zal worden ondersteund door de mooie kerstklanken van een ensemble van Harmonie St. Joseph.

Dus kom na de avondmis gezellig even langs!

 

Wij wensen alle inwoners van

Berg aan de Maas en Nattenhoven

fijne kerstdagen

&

een goed en gezond Nieuw Jaar!

11 december 2017: Dorpsavond DOP Berg aan de Maas en Nattenhoven

11 december 2017: Dorpsavond DOP Berg aan de Maas en Nattenhoven

1berg-dop-logoTweede dorpsavond DOP

Op 11 dec bent u allen vanaf 19.30 uur van harte uitgenodigd tijdens de tweede DOP-dorpsavond, die zal plaatsvinden bij café – zaal Knoors. Tijdens deze avond presenteert het DOP de eerste resultaten van de verschillende werkgroepen in uw dorp: Werkgroep Leefbaarheid Berg-Nattenhoven, Werkgroep Ruimtelijke Ordening, Werkgroep Berg-Oost, Werkgroep Beatrixplein en Werkgroep Speelvoorziening Nederheidestraat.

Gastsprekers Mantelzorg en Consortium Grensmaas

Bovendien zijn er 2 gastsprekers: Pia Bronckhorst over Mantelzorgondersteuning en François Verhoeven over de werkzaamheden van Consortium Grensmaas in Berg aan de Maas en Nattenhoven.
Ook is er de gelegenheid om onderwerpen aan te kaarten die u van belang vindt als het gaat om de leefbaarheid in Uw dorp.

Algemeen

Het DOP Berg aan de Maas en Nattenhoven is op 26 november 2014 van start gegaan en een initiatief van bewoners van Berg. De aanleiding hiervoor was de Eigen Kracht bijeenkomst die de gemeente Stein ook in Berg had georganiseerd en waarin bewoners met elkaar hebben nagedacht over de leefbaarheid van hun dorp, nu en in de toekomst.

Het DOP neemt initiatief, realiseert plannen, geeft advies en wordt gehoord door gemeente en andere organisaties. Daar wilt u toch ook meer van weten!

We hopen u op deze avond te mogen begroeten. De koffie staat in ieder geval klaar!

Zie ook de NIEUWSBRIEF, die een van deze dagen bij u in de bus valt en tot ziens op de DOP-dorpsavond.

1berg-dop-kreet

Onthulling Isidorus boomkapel en officiële opening openbare Jeu de Boules baan Berg aan de Maas

Onthulling Isidorus boomkapel en officiële opening openbare Jeu de Boules baan Berg aan de Maas

Op vrijdagmiddag 28 oktober 2016 stond Berg aan de Maas in het teken van een tweetal activiteiten van het DOP van dit dorp, namelijk de inzegening van een boomkapel ter ere van St.-Isidorus en de opening van een Jeu de Boulesbaan.

Rond 15.00 uur verzamelden zich de genodigden in café Knoors waar Jo van Erp de aanwezigen welkom heette en inging op het ontstaan van de Jeu de Boulesbaan en de Isidorus boomkapel.  Daarna ging men naar het “grasperkje”  bij het Beatrixplein.

Lei van Mulken, bestuurslid van onze Stichting Kleine Monumenten Stein, ging vervolgens in op het ontstaan van deze unieke boomkapel. De leden van de wandelclub de “Isi-stappers” hadden het er al vaak over gehad om een kapel ter ere aan Isidorus op te richten zodra dat mogelijk was.  Hij memoreerde hoe moeilijk het was geweest om een beeld van de heilige Isidorus op de kop te tikken. Dat was uiteindelijk via een aankoop op  Marktplaats toch gelukt en het beeld werd in Haarlem opgehaald. Hij had vervolgens de stronk van een 70-jaar oude eikenboom gebruikt om deze aparte constructie te kunnen maken.

Piet van Mölken, voorzitter van de Stichting Kleine Monumenten Stein feliciteerde daarna de makers van dit kapelletje en benadrukte het unieke karakter ervan. De echte Isidorus heeft stro in zijn handen, stro achter zijn been en een schop in zijn handen.

Hij ging in op de levensgeschiedenis van deze heilige (feestdag 15 mei) en een aantal gezegdes die naar Isidorus verwijzen. (zie bijgevoegd artikel)

Hij benadrukte, dat het bestuur van de  Kleine Monumenten Stein heel blij is met deze boomkapel: een nieuwe ent aan de stam van alle kleine monumenten in onze gemeente Stein en dat de stichting deze boomkapel zal adopteren en voor een financiële bijdrage zal zorgen. Bovendien zal er binnenkort een monumentenplaatje aan bevestigd worden, waarop aangegeven zal worden, dat Isidorus de patroonheilige van de boeren en van het Oogstdankfeest Berg aan de Maas is.

Mevrouw Paula Peeters onthulde vervolgens het beeld in de nis van de boom.

Daarna was het de beurt aan pastoor Houben, die het beeld in de boomkapel met een kort gebed inzegende.  Hij memoreerde een zekere drie-eenheid: de heer Hub Peeters als initiatiefnemer van de kapel, Isidorus als bewoner en de heer Leo Horrichs die 70 jaar geleden de boom had gepland.

Vervolgens gingen de aanwezigen naar de Jeu de Boulesbaan. De heer Jo van Erp vertelde over het opknappen van het pleintje, wethouder Hub Janssen sprak over de getoonde burgerkracht van de leden van het DOP Berg aan de Maas en wierp als eerste het “ rode balletje” op de baan.  Mevrouw Susanne Scheepers van Wonen Limburg was blij met dit mooie initiatief en Harry Strijkers vertelde tot slot welke rol ten dienste van de gemeenschap de Theodoor Neutelings Stichting bij serieuze initiatieven kan vervullen.  De Jeu de Boulesbaan werd tot slot met een wedstrijdje geopend.

Hierna werd een hapje en drankje gepresenteerd in café Knoors.

Levensgeschiedenis van Isidorus.

1berg-isidorus-boomkapel02Isidorus leefde van 1070-1130 en was de zoon van de landarbeider in dienst van een grootgrondbezitter in de omgeving van Madrid. Hij was getrouwd met Santa Maria de la Cabeza die later eveneens heilig werd verklaard. Na de vroegtijdige dood van een van hun kinderen gingen ze een zeer vroom leven leiden. Zo ging hij vaak naar de Mis en bidden op het veld was aan de orde van de dag. De andere arbeiders deden hun beklag bij de heer. Die liet Isidorus bespieden en wat zag hij: terwijl Isidorus zat te bidden deden een paar engelen zijn werk op het land. Isidorus werd zo al tijdens zijn leven een legende!

Zijn verering verspreidde zich wijd onder de hele Europese boerenstand.

Een aantal voorbeelden:

  • Hij gaf in de winter de helft van zijn koren aan de hongerige vogels en de overgebleven helft leverde daarna zelfs 2 keer zoveel.
  • Hij leidde in een visioen koning Alfonsus van Castilië naar een plek waar hij met succes de Moorse vijand kon verslaan.
  • In 1615 werden de relieken van Isidorus naar de slaapvertrekken van de zieke Philips lll gebracht, waarna de koning herstelde. De koning diende daarna een aanvraag in om Isidorus heilig te laten verklaren en dat gebeurde in 1622.
  • Weerspreuken: Is Isidoor voorbij, het einde van de winterkou nabij. (de IJsheiligen zijn op 15 mei achter de rug).
  • Isidoorke thuis, uit het fornuis.