Op vrijdagmiddag 28 oktober 2016 stond Berg aan de Maas in het teken van een tweetal activiteiten van het DOP van dit dorp, namelijk de inzegening van een boomkapel ter ere van St.-Isidorus en de opening van een Jeu de Boulesbaan.

Rond 15.00 uur verzamelden zich de genodigden in café Knoors waar Jo van Erp de aanwezigen welkom heette en inging op het ontstaan van de Jeu de Boulesbaan en de Isidorus boomkapel.  Daarna ging men naar het “grasperkje”  bij het Beatrixplein.

Lei van Mulken, bestuurslid van onze Stichting Kleine Monumenten Stein, ging vervolgens in op het ontstaan van deze unieke boomkapel. De leden van de wandelclub de “Isi-stappers” hadden het er al vaak over gehad om een kapel ter ere aan Isidorus op te richten zodra dat mogelijk was.  Hij memoreerde hoe moeilijk het was geweest om een beeld van de heilige Isidorus op de kop te tikken. Dat was uiteindelijk via een aankoop op  Marktplaats toch gelukt en het beeld werd in Haarlem opgehaald. Hij had vervolgens de stronk van een 70-jaar oude eikenboom gebruikt om deze aparte constructie te kunnen maken.

Piet van Mölken, voorzitter van de Stichting Kleine Monumenten Stein feliciteerde daarna de makers van dit kapelletje en benadrukte het unieke karakter ervan. De echte Isidorus heeft stro in zijn handen, stro achter zijn been en een schop in zijn handen.

Hij ging in op de levensgeschiedenis van deze heilige (feestdag 15 mei) en een aantal gezegdes die naar Isidorus verwijzen. (zie bijgevoegd artikel)

Hij benadrukte, dat het bestuur van de  Kleine Monumenten Stein heel blij is met deze boomkapel: een nieuwe ent aan de stam van alle kleine monumenten in onze gemeente Stein en dat de stichting deze boomkapel zal adopteren en voor een financiële bijdrage zal zorgen. Bovendien zal er binnenkort een monumentenplaatje aan bevestigd worden, waarop aangegeven zal worden, dat Isidorus de patroonheilige van de boeren en van het Oogstdankfeest Berg aan de Maas is.

Mevrouw Paula Peeters onthulde vervolgens het beeld in de nis van de boom.

Daarna was het de beurt aan pastoor Houben, die het beeld in de boomkapel met een kort gebed inzegende.  Hij memoreerde een zekere drie-eenheid: de heer Hub Peeters als initiatiefnemer van de kapel, Isidorus als bewoner en de heer Leo Horrichs die 70 jaar geleden de boom had gepland.

Vervolgens gingen de aanwezigen naar de Jeu de Boulesbaan. De heer Jo van Erp vertelde over het opknappen van het pleintje, wethouder Hub Janssen sprak over de getoonde burgerkracht van de leden van het DOP Berg aan de Maas en wierp als eerste het “ rode balletje” op de baan.  Mevrouw Susanne Scheepers van Wonen Limburg was blij met dit mooie initiatief en Harry Strijkers vertelde tot slot welke rol ten dienste van de gemeenschap de Theodoor Neutelings Stichting bij serieuze initiatieven kan vervullen.  De Jeu de Boulesbaan werd tot slot met een wedstrijdje geopend.

Hierna werd een hapje en drankje gepresenteerd in café Knoors.

Levensgeschiedenis van Isidorus.

1berg-isidorus-boomkapel02Isidorus leefde van 1070-1130 en was de zoon van de landarbeider in dienst van een grootgrondbezitter in de omgeving van Madrid. Hij was getrouwd met Santa Maria de la Cabeza die later eveneens heilig werd verklaard. Na de vroegtijdige dood van een van hun kinderen gingen ze een zeer vroom leven leiden. Zo ging hij vaak naar de Mis en bidden op het veld was aan de orde van de dag. De andere arbeiders deden hun beklag bij de heer. Die liet Isidorus bespieden en wat zag hij: terwijl Isidorus zat te bidden deden een paar engelen zijn werk op het land. Isidorus werd zo al tijdens zijn leven een legende!

Zijn verering verspreidde zich wijd onder de hele Europese boerenstand.

Een aantal voorbeelden:

  • Hij gaf in de winter de helft van zijn koren aan de hongerige vogels en de overgebleven helft leverde daarna zelfs 2 keer zoveel.
  • Hij leidde in een visioen koning Alfonsus van Castilië naar een plek waar hij met succes de Moorse vijand kon verslaan.
  • In 1615 werden de relieken van Isidorus naar de slaapvertrekken van de zieke Philips lll gebracht, waarna de koning herstelde. De koning diende daarna een aanvraag in om Isidorus heilig te laten verklaren en dat gebeurde in 1622.
  • Weerspreuken: Is Isidoor voorbij, het einde van de winterkou nabij. (de IJsheiligen zijn op 15 mei achter de rug).
  • Isidoorke thuis, uit het fornuis.