Dit is de eerste keer dat ik me via een open brief tot u richt. Normaliter hebben we veel momenten van persoonlijk contact: bij een activiteit van een vereniging, op het terras, of zomaar even een praatje waar dan ook. Door de coronacrisis kan dat niet, terwijl juist nu, ook bij mij, de behoefte bestaat om betrokkenheid te tonen en zorgen met elkaar te delen. Dus zoek ik naar andere manieren om u te laten weten dat ik aan u denk en meeleef. Eerder ontving u mijn videoboodschap, onze ouderen in de verzorgingstehuizen een kaartje en nu dus deze brief.

Ik besef dat deze crisissituatie enorm veel eist van ons als samenleving. Van u, van uw kinderen, van clubs en verenigingen, van ouderen, van jongeren, van ondernemers en ook van mij en mijn gezin. Kortom: van iedereen.
En juist nu wordt extra aandacht voor elkaar zeer gewaardeerd. Want alleen door samen te werken, oog voor elkaar te hebben en de landelijke maatregelen in acht te nemen, komen we uiteindelijk door deze periode heen. En dat wil iedereen. Liefst zo snel mogelijk.

De huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, beperken ons in onze dagelijkse keuzes, in onze levenswijze en in onze vrijheid. Dat zijn wij niet gewend en voelt oncomfortabel aan. Kinderen kunnen niet meer zomaar naar opa en oma en missen hun schoolkameraadjes. Jongeren kunnen niet meer naar hun sportvereniging of samen chillen. Trainingen en wedstrijden zijn afgelast. Anderen kunnen niet meer naar hun vertrouwde koffiemomentje in het buurtcentrum. Allemaal zaken waarvan we de impact niet mogen onderschatten. Heb daar aandacht voor. Vandaar ook mijn oproep: heb extra oog voor het welbevinden van de mensen om u heen en let daarbij vooral op hulpbehoevende, kwetsbare of eenzame personen. Een klein gebaar kan een wereld van verschil maken.

Maar als ik deze tijdelijke ongemakken afzet tegen de last die gedragen wordt door degenen die daadwerkelijk ziek zijn geworden of een dierbare aan het virus hebben verloren, dan relativeert dat enorm. Mijn gedachten gaan dan ook uit naar de nabestaanden en ik wens ze veel sterkte bij het verwerken van hun verlies. Tegelijkertijd gaat de strijd tegen het virus door. Elke dag. Hoe heftig dat is, zagen we in de video van Steindenaar Ron de Rooy. Deze heeft diepe indruk op mij gemaakt, maar ik heb er ook kracht uitgeput. Kracht en energie om keer op keer te attenderen om de richtlijnen in acht te nemen.

Kracht en energie om meer dan ooit nabijheid te tonen door een telefoontje of kaartje. Kracht en energie om samen met heel veel partijen ervoor te zorgen dat bestaande samenwerkingen verstevigen en naar nieuwe te zoeken, omdat we elkaar hard nodig hebben in bijvoorbeeld het kunnen bieden van onderwijs op afstand, opvang van kinderen van ouders in vitale beroepen of het kunnen bieden van zorg.

Zorg is er ook over onze ondernemers in bijvoorbeeld de horeca vanwege de enorme financiële gevolgen en soms zelfs gedwongen bedrijfssluiting of ondernemers uit andere sectoren vanwege stagnatie in de (internationale) keten. Met de tijd wordt de situatie nijpender en de signalen schrijnender. We kunnen alleen maar hopen dat de motor van onze economie niet stilvalt. Op onze website staan alle regelingen waarvan ondernemers in deze crisistijd gebruik kunnen maken.

De opgelegde sociale onthouding doet een stevig beroep op ieders flexibiliteit. En dat valt in de dagelijkse praktijk met betrekking tot familie, vrienden of in de supermarkt vaak niet mee. Toch moet het. Ik zie en hoor dat de meeste inwoners hier hun verantwoordelijkheid in nemen, ook de jeugd. Dank daarvoor. Blijf dat vooral doen. Maar spreek elkaar, indien nodig, er ook op aan. Niet om een ander op z’n plaats te zetten, maar vanuit het algemeen belang. Deze last moeten we samen dragen. Toon daarom juist in deze tijd ook extra respect voor gezagsdragers zoals BOA’s en wijkagenten en volg hun aanbevelingen alstublieft op als de situatie daarom vraagt. We zien namelijk dat de druk op deze beroepsgroepen behoorlijk toeneemt. Hetzelfde geldt voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en de kinderopvang. Zij handelen allemaal vanuit de regels die hen zijn opgelegd. Wees daar bewust van en heb begrip voor deze situatie. Ga er niet onnodig over in discussie, maar accepteer. Zodat zij zich optimaal kunnen focussen op hun primaire taken. Want uiteindelijk is niemand erbij gebaat als deze beroepsgroepen massaal uitvallen, met alle gevolgen van dien.

Mensen, er is werk aan de winkel. Voor iedereen. Ook vanuit thuis. Iets dat velen noodgedwongen nu elke dag doen. Iedereen probeert z’n werk zo goed mogelijk te doen: op afstand, vanuit de woonkamer of keuken. De techniek maakt veel mogelijk. Zelf ben ik er ook op aangewezen en eerlijk gezegd: ik moet er best aan wennen. Daarbij realiseer ik me terdege dat werken vanuit thuis in combinatie met het geven van dagelijks thuisonderwijs aan kinderen, zorg en het runnen van een huishouden voor veel gezinnen momenteel flink aanpoten is. Bijna topsport zeg maar en dat terwijl de eindstreep nog niet in zicht is.

Ook al deze gezinnen wil ik een hart onder de riem steken. Laten we er daarnaast met ons allen ook een veilig ‘samen thuis’ van maken. Met name voor de kinderen in kwetsbare situaties. Juist nu.

Tegelijkertijd zie ik ook dat deze moeilijke tijd het beste in veel inwoners naar boven haalt en creativiteit en energie aanboort waardoor nieuwe hartverwarmende initiatieven ontstaan. Daar wil ik ook bij stilstaan. Zonder compleet te zijn, noem ik bijvoorbeeld de inzamelactie voor beschermingsmaterialen voor huisartsen en professionals in de zorg, de facebookgroep ‘Help Elkaar’ door Nicole Carlisi, het aan huis brengen van maaltijden door Bie Brigitte, boodschappenservices, de berenactie met wethouder Ummels, de posteractie van Judith Hempe Indemans  en natuurlijk het Coronacentrum Urmond dat ontstaan is door samenwerkende zorgpartners. Stuk voor stuk initiatieven die er écht toe doen en ontstaan zijn door betrokken inwoners die voor elkaar klaarstaan. Dat vind ik kenmerkend voor onze gemeente. Sterk sociaal verbonden, ook als we elkaar tijdelijk geen hand kunnen geven en minimaal 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Ik heb het gevoel dat de opgelegde sociale afstand ons zelfs dichter bij elkaar brengt. Samen op naar betere tijden. Samen sterk!

Blijf geïnformeerd, zorg goed voor uzelf, blijf gezond en heb oog voor uw naasten! Maar heb in die zin alstublieft ook oog voor de openbare ruimte: onze leefomgeving waar we allemaal trots op zijn. Helaas constateren we momenteel een verdrievoudiging van het aantal afvaldumpingen in de wijken. Dat vind ik triest. En zeer ongepast. Dat willen we toch niet!? Als gemeente doen we er alles aan om uw straat en wijk schoon te houden. Maar in preventieve zin, doe ik ook een beroep op u. Dus mocht u tijdens het rondje met de hond situaties zien die niet pluis zijn, meld het dan (anoniem) via de bekende kanalen. Ook hier moeten we samen in optrekken.

Dat er samengewerkt moet worden, weten de professionals vanuit de Veiligsheidsregio, de hulpdiensten, de zorg, uw gemeente en de ketenpartners maar al te goed. Zij doen er alles aan doen om deze situatie voor iedereen zo leefbaar mogelijk te houden. Voor al deze helden, want dát zijn het, die dag-in-dag-uit daar samen keihard aan werken, heb ik groot respect en veel waardering. Zij zijn er voor ons allemaal. En het belangrijkste wat wij als samenleving daarvoor terug kunnen doen, is simpelweg het opvolgen van de landelijke maatregelen. Daarmee helpen wij hen. En uiteindelijk ook elkaar.

Al deze helden, de initiatieven en al die betrokken vrijwilligers die voor anderen klaar staan, vormen in mijn ogen de lichtpuntjes in deze donkere tijd. Lichtpuntjes die o zo belangrijk zijn. Mijn waardering daarvoor wil ik niet alleen uiten door het te benoemen, maar ook door het zichtbaar te maken. Dat doe ik door vanaf vanavond tot en met 28 april om 21.00 uur een windlicht te ontsteken op de vensterbank van het woonkamerraam in mijn woning.

Licht als teken van hoop, licht ook als teken van ons verbonden weten met elkaar, licht als een teken van dank je wel aan onze helden.
Ik zou het geweldig vinden als u meedoet!

Mocht u op deze brief willen reageren, dan juich ik dat van harte toe. Doe dat dan bij voorkeur via de gemeentelijke social mediakanalen of stuur een mail naar communicatie@gemeentestein.nl

Ik hoop u snel weer op de markt, in het buurthuis, op straat, maar ook gewoon in ons gemeentehuis te kunnen ontmoeten en de hand te schudden. Tot die tijd: blijf gezond!

Hartelijke groet,

Marion Leurs-Mordang
Burgemeester gemeente Stein