Maandag 21 januari 2019: Informatieavond over de toekomst van de kerk

Maandag 21 januari 2019: Informatieavond over de toekomst van de kerk

Informatieavond op maandag 21 januari om 20.00 uur in onze parochiekerk.

Geachte parochianen,
Voor veel inwoners is het begrijpelijk om in Berg aan de Maas te wonen, omdat ze daar geboren en getogen zijn. Voor anderen was het een bewuste keuze vanwege de landelijke omgeving, de goede woon-werk verbinding of een huis dat u hier zocht. In het centrum van ons dorp staat een kerk, waaronder zich nog fundamenten bevinden uit de middeleeuwen. Eeuwenlang heeft het gebouw gefunctioneerd voor vele mensen die vreugde en verdriet
met elkaar wilden en willen delen.
Gezien de ontwikkelingen in de laatste decennia kunnen we constateren dat mensen minder gebruik maken van het gebouw. Kerkbezoek neemt drastisch af en ook het aantal gelovigen die nog een beroep doen op de pastorale zorg daalt.
Sinds het aantreden van pastoor Schwillens zijn de kerkbesturen daarom gaan nadenken en van gedachten gaan wisselen over de vraag: hoe zien we de kerk en de parochie over vijf jaar. Alle facetten van kerk zijn worden onder de loep genomen om zo tot een beleidsplan voor het gehele cluster te komen.
Echter binnen de parochiegemeenschap van Berg aan de Maas is de ontkerkelijking veel sneller dan in de andere parochies van ons cluster. Het aantal doopsels en uitvaarten neemt in een rap tempo af. Het kerkbezoek is uitermate laag en we weten niet of we het tij nog kunnen keren. Daarnaast teert de parochie de laatste jaren flink in op haar toch al beperkte vermogen.
Daarom willen we u, als parochiaan, uitnodigen om u te informeren over de stand van zaken maar ook om samen de vraag te stellen hoe de toekomst van de kerk in Berg aan de Maas er uit ziet. Uw inbreng is daarbij uitermate belangrijk.
Deze avond wordt gehouden op maandag 21 januari 2019 om 20.00 uur in onze parochiekerk.

We hopen u te mogen begroeten,
Het kerkbestuur van de parochie H. Michael

Woensdag 30 januari: Informatieavond Herinrichting Beatrixplein

Woensdag 30 januari: Informatieavond Herinrichting Beatrixplein

Wilt u meepraten over de toekomst van het Beatrixplein of wilt u graag wonen aan dit kloppende hart van Berg?
Kom dan op woensdag 30 januari a.s. naar het MFC Berg aan de Maas.
Wij beginnen om 19.30u.

Landschapsarchitect Caspar Slijpen zal in het eerste deel van de avond zijn eerste mening met ons delen over het huidige plein en omgeving: Wat is er goed en wat kan verbeterd of veranderd worden. Ook u kunt vervolgens uw wensen, knelpunten, suggesties en ideeën met betrekking tot de inrichting van het plein kenbaar maken. De inbreng van inwoners wordt meegenomen en indien mogelijk verwerkt in het nog op te stellen inrichtingsvoorstel / voorlopig ontwerp dat door Caspar zal worden opgesteld.

Tijdens het tweede deel van de avond zal Stephan Maussen van Wijontwikkelensamen.nl ons informeren over de mogelijkheden van het gezamenlijk realiseren van een eigen woning aan het Beatrixplein. Met een interactieve sessie wordt dit verder met u uitgediept.

Aanmelding is niet nodig.

Voor meer info zie DOP.