Toekomstige inwoners die zelf projectontwikkelaar zijn bij de bouw van hun huizen.

Of dat kan in Berg aan de Maas wordt de komende tijd onderzocht.

De vernieuwende vorm van woningbouw heet Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Bij CPO zijn toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar. Zij vormen een vereniging en kiezen de architect, de aannemer en bepalen zelf hoe er gebouwd gaat worden. De gemeente Stein en Wonen Limburg willen samen met de DOP- werkgroep onderzoeken of voor het Beatrixplein in Berg aan de Maas zo’n constructie mogelijk is. Het Beatrixplein bestaat uit een verhard gedeelte (eigendom van de gemeente Stein) en een onverhard deel (eigendom van woningcorporatie Wonen Limburg). Sinds 2015 zet de DOP-werkgroep (dorpsontwikkelingsproces) Beatrixplein zich in om met een tijdelijke invulling het plein weer een levendig dorpshart te maken. Met het nieuwe projectplan gaat fase twee van het plein in, waarin de drie partijen de handen ineen slaan om te onderzoeken of het onverharde deel bebouwd kan worden  via het CPO-concept. Het gaat om maximaal tien (gestapelde) woningen. „Dit project borduurt voort op een experiment van Wonen Lim- burg’’, zegt Maurice  Jennekens, beleidsmedewerker ruimte bij de gemeente Stein. „Toekomstige huurders worden daarbij al in een vroeg stadium betrokken bij de bouw van  woningen, het zogenoemde vraaggestuurd bouwen.” Bijzonder aan het CPO-concept op het Beatrixplein is dat de vorm waarin de woningen worden gerealiseerd (koop, huur of een combinatie daarvan) nog niet vaststaat. Jennekens: „Als het huurwoningen worden, blijft Wonen Limburg een rol spelen. Worden het koopwoningen, dan kopen de bewoners de grond van Wonen Limburg. Een combinatie is ook mogelijk.”

Dat toekomstige bewoners zelf bepalen hoe en wat er gebouwd gaat worden, betekent overigens niet dat de gemeente buitenspel staat. „Het plein is een belangrijke plek in Berg aan de Maas. Als gemeente zullen we kaders mee moeten geven”, aldus Jennekens. Bij de inrichting van de woningbouwlocatie zal de gemeente daarom mede beslissen over de openbare ruimte. Het college van burgemeester en wethouders in Stein stemde vorige week in met het projectplan. Verwacht wordt dat volgend voorjaar de eerste informatiebijeenkomst voor potentiële bewoners kan plaatsvinden. Jennekens: „Het is nu vooral aftasten. Uiteindelijk gaat het erom wie zich aanmelden om mee te doen aan dit project.”