Zo’n dikke 100 bezoekers  zijn gisteren  19 september op  uitnodiging van het DOP Berg aan de Maas en Nattenhoven bij elkaar gekomen in het MFC, om zich te informeren over de huisvesting van Basisschool de Avonturijn.  Al vanaf 2012 speelt deze kwestie in het dorp!

Het DOP in Berg was in het voorjaar 2017 door de gemeente benaderd om met een voorstel voor compenserende maatregelen te komen tav de leefbaarheid indien de school zou verhuizen naar een unilocatie buiten Berg.  Dit voorstel tav deze compenserende maatregelen zou toegevoegd worden  aan het vervolgonderzoek van  adviesbureau de ROgroep, welke  in opdracht van de gemeente een advies gaat uitbrengen met het oog op het te nemen besluit door de gemeenteraad.

Het DOP heeft deze vraag op constructieve wijze vormgegeven en een advies over compenserende maatregelen geformuleerd en bij de gemeente aangeleverd. Echter, tevens is aangegeven dat het DOP van mening is dat de school voor Berg behouden dient te blijven. Dit met het oog op de functie van de school voor  de leefbaarheid van Berg nu en in de toekomst.  Als kweekvijver voor het verenigingsleven, ontmoetingsplek in het dorp voor ouders en verzorgers van kinderen, als voorziening die het aantrekkelijk maakt om je als potentiele bewoner van Berg hier te vestigen, als verzamelplek van allerlei kind functies met het oog op het bevorderen van een gezond en ontwikkelingsgerichte omgeving voor kinderen en ouders.  Kortom, de school speelt een belangrijke rol als het gaat om het “Sociale Weefsel” van Berg zoals Jos Gijzen (zelf een onderwijsman in hart en nieren) dat gisteravond op de bewoners zo mooi zei! (Zie HIER de PowerPoint presentatie)

Vandaar dat het DOP deze avond had belegd en bewoners van Berg en Nattenhoven uitnodigde, om het DOP met mandaat te geven zich tegen een eventuele sluiting van de school in Berg te verzetten en te gaan voor behoud en renovatie van de school. Zo’n 90 aanwezige bezoekers hebben daar gisteren al gelijk mee ingestemd.  Hierdoor voelt het DOP zich gesteund in haar voornemen en zal ook in de toekomst haar stem in deze laten horen. Een gesprek met de verschillende fracties staat nog op het programma, alvorens de gemeenteraad  in november zich hierover uit zal spreken.

Via een link op www.1Berg.nl worden die bewoners van Berg die nog niet hebben getekend voor behoud van de school uitgenodigd hun stem te laten horen.

Doe de enquête op de DOP-pagina!

NOOT: Inmiddels heeft de coalitie van de gemeente Stein laten weten dat ze voor het behoud van de scholen in Urmond en Berg aan de Maas zijn. Zie HIER de open brief van DOS.