Uitnodiging 4e werkatelier samenwerkingsconcept Kindcentrum Berg a/d Maas en Urmond

Donderdag 15 november 2018

In september is een interactief traject gestart om te komen tot een gedragen plan waarbij de twee basisscholen samen met de kindpartners invulling geven aan het ‘samenwerkingsconcept op twee locaties’. Op dinsdag 27 november aanstaande vindt het vierde werkatelier plaats.

Opbrengst

Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten en conclusies uit de eerdere sessies gepresenteerd, in de vorm van een mogelijk ontwikkelplan voor de twee locaties. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: het samenwerkingsconcept, wat betekent dit voor beide gebouwen en welke kosten zijn hiermee gemoeid. Ouders, toekomstige ouders, inwoners, de scholen, de kindpartners en de gemeente worden aan de hand van een speerpuntendiscussie daarop uitgedaagd een reactie te geven. Daarnaast worden ook de volgende items besproken: het vervoer naar de gymzaal, en de varianten renovatie of nieuwbouw voor de locatie Urmond. Kom jij ook?

Deze opbrengstsessie duurt van 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur en vindt plaats in MFC Berg a/d Maas. Inloop vanaf 18.30 uur.

Meld je aan!

Vind jij het belangrijk om mee te denken over de invulling van het samenwerkingsconcept? Dan is dit hét moment om mee te doen! Meld je aan via K.Hundscheid@rogroep.nl en geef aan in welke hoedanigheid / rol je deelneemt. Meer (achtergrond)informatie is te vinden op www.gemeentestein.nl/projecten