Onterechte onrust na foutieve berichtgeving over school in Berg a/d Maas

In Weekblad VIA Stein van 14 september jl. staat het artikel ‘Berg aan de Maas komt in actie nu sluiting basisschool dreigt’. De inhoud van het artikel geeft geen volledige en correcte weergave van de werkelijkheid. Feit is dat er momenteel een haalbaarheidsonderzoek plaatsvindt naar de toekomstige onderwijshuisvesting in Berg a/d Maas en Urmond waarbij een aantal scenario’s aan bod komen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau en belanghebbenden, zoals medezeggenschapsraden van beide scholen als ook DOP Berg en DOP Urmond, worden hier actief bij betrokken.

Als de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, worden deze vervolgens aan de Steinse gemeenteraad ter behandeling aangeboden en vindt er nog een politieke afweging plaats. Op dit moment is er dus nog géén sprake van voorkeur voor een bepaalde ontwikkelrichting, zoals het artikel in VIA Stein doet vermoeden.

Wethouder Natascha Wingelaar (portefeuillehouder Onderwijs): ‘Als moeder van een schoolgaand kind begrijp ik heel goed dat deze kwestie over de basisschool zorgen oproept bij ouders. Daarom hecht ik ook veel waarde aan een zorgvuldig proces en correcte en tijdige informatieverstrekking richting alle betrokkenen. Niemand heeft baat bij onnodige onrust.’

Luister aanstaande zondag (10:00 tot 12:00 uur) naar het interview met wethouder Natascha Wingelaar in het radioprogramma Focus op zondag van de Lokale Omroep Stein.