Aan alle grote en kleine inwoners van Berg aan de  Maas

Op zondag 26 november brengen Sinterklaas en zijn pieten een bezoek aan ons dorp. De Sint verwacht  rond 13:30 uur bij het veerpont te arriveren. Daar ontvangen wij hem samen met al zijn pieten met mooie liedjes en muzikale pepernoten van Koninklijke  Harmonie St. Joseph. We lopen dan samen in een mooie stoet naar het  MFC en gaan er een leuk feest van maken. Alle kinderen uit Berg zijn van harte welkom om gezellig mee te komen feesten.

Voor dit Sinterklaas feest houden we ook dit jaar weer een huis-aan-huis collecte  en wel in week 44 van 30 oktober tot en met 5 november. Tijdens deze collecte bent u in de gelegenheid om aan te geven met hoeveel kinderen van 0 tot en met 8 jaar u na de intocht van Sinterklaas naar het MFC wilt komen. Voor deze kinderen ontvangt u dan een bonnetje.
Natuurlijk zijn alle oudere kinderen ook welkom. Aan hun kunnen we echter geen snoepzak meer uitreiken. Na afloop, zo rond 16:15 uur, is er nog ruimschoots gelegenheid om aan de bar van alle indrukken te bekomen.

Alléén tegen inlevering van het bonnetje krijgt uw kind van de Sint en zijn pieten een snoepzak. Mochten wij u tijdens de collecte niet thuis treffen, dan kunt u  op maandag 6 of dinsdag 7 november tussen 20:00 uur en 22:00 uur in het MFC een bonnetje voor uw kind(eren) afhalen.

De Sint en zijn pieten verheugen zich nu al op een gezellige middag samen met u.

Tot zondag 26 november.