Herinrichting Kruising Molenweg Noord- Bergerweg te Stein

Herinrichting Kruising Molenweg Noord- Bergerweg te Stein

In week 42 (12 oktober 2020) start de reconstructie van de kruising van de Molenweg Noord en de Bergerweg.
 
Normaal gesproken hadden wij u uitgenodigd voor een inloopavond om u te informeren over de werkzaamheden, de uitvoeringsplanning en de bijbehorende bereikbaarheid. De laatste richtlijnen rondom het coronavirus maken een gezamenlijke bijeenkomst helaas niet mogelijk. Daarom informeren wij u via deze brief zo goed mogelijk.

Planning en bereikbaarheid

Het betreft een grote ingreep van het kruispunt. Hierbij wordt ook het asfalt van de Bergerweg vervangen. Het gaat om het gedeelte vanaf het bord bebouwde kom tot aan de brug over het kanaal.

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het nodig om de Bergerweg en de kruising met de Molenweg tijdelijk af te sluiten voor al het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Het gaat om een periode van in totaal 3 weken, van 12 oktober tot 1 november.

Dit betekent:

Dat de brug over het kanaal gedurende deze periode afgesloten is voor alle gemotoriseerd verkeer.

 • Het verkeer wordt omgeleid via de brug in Urmond.
 • Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren.
 • Vrachtverkeer zwaarder dan 20 ton mag niet over de brug in Urmond. Dit verkeer wordt omgeleid via Born en Obbicht.

Deze werkzaamheden zijn afgestemd met alle andere werkzaamheden binnen de gemeente Stein, de gemeente Sittard-Geleen en Rijkswaterstaat. Zo konden we door onder andere het project “Route A2” en de werkzaamheden in Graetheide niet eerder starten. Daarbij zijn toezeggingen gedaan dat begin volgend jaar gestart wordt met de reconstructie van de Molenweg Zuid en opwaardering Paalweg. Mede hierdoor worden de twee komremmers in de Veestraat (één aan de Steinse zijde en één aan de Urmondse zijde) momenteel eerder uitgevoerd dan oorspronkelijk was gepland. Door deze afstemmingen proberen wij de overlast voor onze bewoners tot een minimum te beperken. 

Aanvullende info

Wilt u meer weten over de inhoud van het project? Neem dan een kijkje op de website van Wegenbouw Kurvers B.V.: www.herinrichtingbergerwegmolenweg.nl. Hier vindt u onder andere het ontwerp, de fasering en de planning.

Door te kijken onder item ‘Herinrichting Bergerweg Molenweg’, kunt u de documenten inzien en/of downloaden. Aan de hand van deze documenten ziet u hoe het project aangepakt zal worden.

Dit betekent:

 • Dat de brug over het kanaal gedurende deze periode afgesloten is voor alle gemotoriseerd verkeer.
 • Het verkeer wordt omgeleid via de brug in Urmond.
 • Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren.
 • Vrachtverkeer zwaarder dan 20 ton mag niet over de brug in Urmond. Dit verkeer wordt omgeleid via Born en Obbicht.

 Deze werkzaamheden zijn afgestemd met alle andere werkzaamheden binnen de gemeente Stein, de gemeente Sittard-Geleen en Rijkswaterstaat. Zo konden we door onder andere het project “Route A2” en de werkzaamheden in Graetheide niet eerder starten. Daarbij zijn toezeggingen gedaan dat begin volgend jaar gestart wordt met de reconstructie van de Molenweg Zuid en opwaardering Paalweg. Mede hierdoor worden de twee komremmers in de Veestraat (één aan de Steinse zijde en één aan de Urmondse zijde) momenteel eerder uitgevoerd dan oorspronkelijk was gepland. Door deze afstemmingen proberen wij de overlast voor onze bewoners tot een minimum te beperken. 

Aanvullende info

Wilt u meer weten over de inhoud van het project? Neem dan een kijkje op de website van Wegenbouw Kurvers B.V.: www.herinrichtingbergerwegmolenweg.nl. Hier vindt u onder andere het ontwerp, de fasering en de planning.
 
Door te kijken onder item ‘Herinrichting Bergerweg Molenweg’, kunt u de documenten inzien en/of downloaden. Aan de hand van deze documenten ziet u hoe het project aangepakt zal worden.

 

 

Nieuwe foto’s op de site

Nieuwe foto’s op de site

John Janssen en Maurice Peerboom hebben behoorlijk wat foto’s ter beschikking gesteld voor het Bergse en Nattenhovense volk. Foto’s over de Intocht van Sinterklaas, het afhalen van Oogstkoningin Saskia op ODF zaterdag en de opening van de Jeu de Boules baan en de inwijding van de Boomkapel van de heilige Isidorus zijn HIER te bekijken! Geniet ervan.

2 december 2016: Nieuw boek over Berg aan de Maas door Harry Strijkers

2 december 2016: Nieuw boek over Berg aan de Maas door Harry Strijkers

BERG AAN DE MAAS

Monografie van een Maasdorp

Voor het eerst in de geschiedenis verschijnt in het najaar van 2016 een apart boek over Berg aan de Maas. Het initiatief hiervoor is genomen door de Stichting Monografieën uit het Land van Sittard in samenwerking met de Stichting Charles Beltjens Sittard.

Over Berg aan de Maas zijn sinds de succesvolle uitgave van het boekwerk ”Overmunthe” in 1978 door de toenmalige gemeente Urmond, destijds bestaande uit de plaatsen Urmond en Berg aan de Maas, nog diverse artikelen verschenen. Ook zijn er nu archiefbronnen ontsloten die destijds in 1978 (nog) niet bekend waren of niet belicht konden worden.

Het voornemen is om begin december 2016 te komen tot een actuele monografie over het Maasdorp met hierin vele nieuwe gegevens over de historie van Berg aan de Maas en zijn bewoners. Met name de recente en sociale geschiedenis zal veel mensen heden aanspreken.1berg-foto-odf

Voor het schrijven en de samenstelling van dit boek is een beroep gedaan op diverse schrijvers en onderzoekers, met name Louis Broekmeulen, Guus Janssen, Jean Knoors, René Lauwers, Jan Schrader, Peter Schulpen en Harry Strijkers. Alle auteurs werken belangeloos mee aan deze uitgave.

Inhoudsopgave:

 • Inleiding Redactiecommissie
 • Berg aan de Mass in het hertogdom Gulik René Lauwers
 • Relatie tussen Nattenhoven en Berg aan de Maas Jean Knoors
 • Het Bergse veerpont vóór 1800 Louis Broekmeulen
 • Het Bergse veerpont na 1800 Jean Knoors
 • De aanleg van de Bergerweg Peter Schulpen
 • Berg aan de Maas in de Franse Tijd Jan Schrader
 • Berg aan de Maas onder de gemeente Urmond ∣ Stein Harry Strijkers
 • Kerkgeschiedenis tot 1840 Guus Janssen
 • Kerkgeschiedenis na 1840 Harry Strijkers
 • Gedenkwaardige Feiten uit de oorlogsperiode 1940-1945 Harry Strijkers
 • Economische bedrijvigheid, o.a. grindbrekerij Juliana v|h
  Louis Muyres, Boerenleenbank Berg, Bergse cafés, enz. Harry Strijkers
 • Uitbreidingen, straten en pleinen Harry Strijkers
 • Oogstdankfeesten in vogelvlucht Harry Strijkers
 • Markante Bergenaren,
  a. Zef Bouts, koster Hendrik Demandt, Lei Horrichs,
  Theodoor Renier Neutelings, Hub Peters,
  de gemeente-ontvangersfamilie Houben
  en alle koninklijk onderscheiden Bergenaren Harry Strijkers
 • Fotogalerij Harry Strijkers
 • Bibliografie Harry Strijkers
 • Algemeen namenregister René Lauwers

1berg-foto-muyresHet boek omvat circa 200 pagina’s en wordt bijzonder rijk geïllustreerd met vele niet eerder gepubliceerde foto’s, kaarten en tekeningen. Het boek verschijnt in een gebonden uitvoering met harde gelamineerde boekband.

De artikelen zijn vlot geschreven, zodat naast de kenner van de plaatselijke geschiedenis ook de belangstellende lezer ruimschoots aan zijn of haar trekken komt.

U koopt het boek door € 26,- over te maken op bankrekeningnummer NL37 RABO 0187 6348 31, ten name van Stichting Monografieën uit het Land van Sittard te Sittard (BIC: RABONL2U).

Stuur dan aansluitend ter kennisgeving een mail naar de penningmeester:
monografieenIvs@gmaiI.com. Gelieve in uw mail het volgende op te nemen: het aantal exemplaren, afhalen of bezorgen, het totale bedrag dat u overmaakt en uw (post)adres.

Indien men het boek bezorgd wil hebben, dient men € 29,- over te maken. De oplage wordt bepaald aan de hand van het aantal intekenaren. Er volgt géén herdruk.

Na de presentatie op vrijdagavond 2 december 2016 is het boek voor intekenaren op dezelfde avond af te halen bij café Knoors-Meeks aan het Beatrixplein vanaf 17.30 uur tot 18.30 uur.
Hierna kunnen intekenaren hun gereserveerd en betaald boek afhalen bij Fokatja Italiaanse specialiteiten & brood, eveneens gevestigd aan het Beatrixplein 4A te Berg.

Belangstellende inwoners kunnen bij Fokatja, aan het Beatrixplein 4A in Berg, zo lang de voorraad strekt, ook een exemplaar kopen voor de prijs van € 26,-.

ZAOTERDIG 1 OKTOABER 2016: KAARTVEURVERKOUP SJATER THEATER

ZAOTERDIG 1 OKTOABER 2016: KAARTVEURVERKOUP SJATER THEATER

1berg-sjatertheater-2016-01Zaterdagochtend 1 oktober zal de kaartvoorverkoop gehouden worden van de Bergse dialect klucht: ‘Pensjon (b) ERG AAN DE MAAS’. Vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur zullen de kaarten worden verkocht bij Fokatja, BEATRIXPLEIN 4A, BERG A/D MAAS. De kaarten kosten € 8,- per stuk.

De voorstellingen staan gepland op zaterdagavond 5 november en zondagmiddag 6 november in het MFC. Kómp geer ouch sjatere?