BERG AAN DE MAAS

Monografie van een Maasdorp

Voor het eerst in de geschiedenis verschijnt in het najaar van 2016 een apart boek over Berg aan de Maas. Het initiatief hiervoor is genomen door de Stichting Monografieën uit het Land van Sittard in samenwerking met de Stichting Charles Beltjens Sittard.

Over Berg aan de Maas zijn sinds de succesvolle uitgave van het boekwerk ”Overmunthe” in 1978 door de toenmalige gemeente Urmond, destijds bestaande uit de plaatsen Urmond en Berg aan de Maas, nog diverse artikelen verschenen. Ook zijn er nu archiefbronnen ontsloten die destijds in 1978 (nog) niet bekend waren of niet belicht konden worden.

Het voornemen is om begin december 2016 te komen tot een actuele monografie over het Maasdorp met hierin vele nieuwe gegevens over de historie van Berg aan de Maas en zijn bewoners. Met name de recente en sociale geschiedenis zal veel mensen heden aanspreken.1berg-foto-odf

Voor het schrijven en de samenstelling van dit boek is een beroep gedaan op diverse schrijvers en onderzoekers, met name Louis Broekmeulen, Guus Janssen, Jean Knoors, René Lauwers, Jan Schrader, Peter Schulpen en Harry Strijkers. Alle auteurs werken belangeloos mee aan deze uitgave.

Inhoudsopgave:

 • Inleiding Redactiecommissie
 • Berg aan de Mass in het hertogdom Gulik René Lauwers
 • Relatie tussen Nattenhoven en Berg aan de Maas Jean Knoors
 • Het Bergse veerpont vóór 1800 Louis Broekmeulen
 • Het Bergse veerpont na 1800 Jean Knoors
 • De aanleg van de Bergerweg Peter Schulpen
 • Berg aan de Maas in de Franse Tijd Jan Schrader
 • Berg aan de Maas onder de gemeente Urmond ∣ Stein Harry Strijkers
 • Kerkgeschiedenis tot 1840 Guus Janssen
 • Kerkgeschiedenis na 1840 Harry Strijkers
 • Gedenkwaardige Feiten uit de oorlogsperiode 1940-1945 Harry Strijkers
 • Economische bedrijvigheid, o.a. grindbrekerij Juliana v|h
  Louis Muyres, Boerenleenbank Berg, Bergse cafés, enz. Harry Strijkers
 • Uitbreidingen, straten en pleinen Harry Strijkers
 • Oogstdankfeesten in vogelvlucht Harry Strijkers
 • Markante Bergenaren,
  a. Zef Bouts, koster Hendrik Demandt, Lei Horrichs,
  Theodoor Renier Neutelings, Hub Peters,
  de gemeente-ontvangersfamilie Houben
  en alle koninklijk onderscheiden Bergenaren Harry Strijkers
 • Fotogalerij Harry Strijkers
 • Bibliografie Harry Strijkers
 • Algemeen namenregister René Lauwers

1berg-foto-muyresHet boek omvat circa 200 pagina’s en wordt bijzonder rijk geïllustreerd met vele niet eerder gepubliceerde foto’s, kaarten en tekeningen. Het boek verschijnt in een gebonden uitvoering met harde gelamineerde boekband.

De artikelen zijn vlot geschreven, zodat naast de kenner van de plaatselijke geschiedenis ook de belangstellende lezer ruimschoots aan zijn of haar trekken komt.

U koopt het boek door € 26,- over te maken op bankrekeningnummer NL37 RABO 0187 6348 31, ten name van Stichting Monografieën uit het Land van Sittard te Sittard (BIC: RABONL2U).

Stuur dan aansluitend ter kennisgeving een mail naar de penningmeester:
monografieenIvs@gmaiI.com. Gelieve in uw mail het volgende op te nemen: het aantal exemplaren, afhalen of bezorgen, het totale bedrag dat u overmaakt en uw (post)adres.

Indien men het boek bezorgd wil hebben, dient men € 29,- over te maken. De oplage wordt bepaald aan de hand van het aantal intekenaren. Er volgt géén herdruk.

Na de presentatie op vrijdagavond 2 december 2016 is het boek voor intekenaren op dezelfde avond af te halen bij café Knoors-Meeks aan het Beatrixplein vanaf 17.30 uur tot 18.30 uur.
Hierna kunnen intekenaren hun gereserveerd en betaald boek afhalen bij Fokatja Italiaanse specialiteiten & brood, eveneens gevestigd aan het Beatrixplein 4A te Berg.

Belangstellende inwoners kunnen bij Fokatja, aan het Beatrixplein 4A in Berg, zo lang de voorraad strekt, ook een exemplaar kopen voor de prijs van € 26,-.