In het weekend van 20 en 21 mei hebben de vier kerkbesturen aan het einde van de H. Missen kenbaar gemaakt, dat pastoor Houben per 1 juli het cluster van Stein, Urmond en Berg aan de Maas zal verlaten. De bisschop, Mgr. Wiertz, heeft hem benoemd als kapelaan van de zeven parochies, die bij het cluster Helden behoren. Zijn eerste pastorale zorg zal de parochie van Panningen zijn. De vier kerkbesturen zijn hem zeer erkentelijk en dankbaar voor hetgeen hij in de afgelopen decennia in eerste instantie voor de parochie van Berg aan de Maas, vervolgens voor de parochie van Urmond en vanaf 2007 ook voor de drie parochies van Stein allemaal gedaan heeft. Op verzoek van pastoor Houben zal er één afscheidsmis gehouden worden, waar iedereen voor uitgenodigd is om van hem afscheid te nemen. Deze H. Mis zal plaatsvinden op zondag 25 juni om 10.00 uur in de kerk van de H. Martinus te Urmond. Door het vertrek van pastoor Houben zal ook het e.e.a. gaan wijzigen binnen ons cluster. Per 1 juli zullen de weekendvieringen op elkaar worden afgestemd en zullen de aanvangstijden gaan veranderen. Binnen ons cluster blijven slechts vier weekendvieringen over, die door één priester, indien nodig, gevierd kunnen worden. Daar zullen de kerkbesturen u t.z.t. over informeren. Wij hopen dat u begrip heeft voor de ontstane situatie.
Pastoor Schwillens.
Mede namens het Pastorale Team en de gezamenlijke kerkbesturen.

Zie HIER het parochieblad.