De gemeente Stein stelt momenteel samen met inwoners het groenbeleidsplan op. In april hebben daarvoor de eerste bijeenkomsten met inwoners plaatsgevonden. De tweede bijeenkomst is begin juli gepland. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Interactief

De gemeente Stein betrekt belanghebbenden nauw bij de totstandkoming van het groenbeleidsplan zodat geïnventariseerd kan worden welke wensen en ideeën er leven voor zowel de kernen als het buitengebied. Een groenbeleidsplan geeft een totaalvisie voor de lange termijn op het openbaar groen binnen de gemeente.

Presentatie concept plan
De resultaten van de eerste bijeenkomsten staan op www.gemeentestein.nl > projecten > groenbeleidsplan en zijn gebruikt om het concept groenbeleidsplan op te stellen.

Het concept groenbeleidsplan wordt tijdens de tweede kennissessie aan inwoners gepresenteerd. Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

  • maandag 4 juli voor inwoners van Catsop, Elsloo, Meers, Klein Meers, Veldschuur en Maasband. Aanvang 19.00 uur in Maaslandcentrum Elsloo;
  • woensdag 6 juli voor inwoners van Stein, Urmond, Berg a/d Maas en Nattenhoven. Aanvang 19.00 uur in MFC Berg a/d Maas. 

Tijdens deze bijeenkomsten worden gezamenlijk de spreekwoordelijke puntjes op de “i” van het groenbeleidsplan gezet. Tevens wordt gesproken over hoe inwoners kunnen participeren om invulling te geven aan het groenbeleidsplan. Inwoners die bij deze tweede bijeenkomst aanwezig willen zijn, kunnen zich aanmelden via administratieMRO@gemeentestein.nl.

Inloopmiddagen

Voor inwoners die vrijblijvend geïnformeerd willen worden over het definitieve groenbeleidsplan worden eind augustus inloopmiddag(en) georganiseerd in de vorm van een expositie van de groenvisie en de groen- en bomenstructuur. De definitieve data en locaties worden nog bekend gemaakt.