Eerder bent u geïnformeerd over het besluit dat de gemeenteraad van Stein op 30 november 2017 heeft genomen in het onderwijsdossier Berg/Urmond. Onder andere heeft de raad toen het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven de voorwaarden van het voorkeursscenario verder uit te werken. Een scenario dat uitgaat van het behoud van beide onderwijsvoorzieningen (De Avonturijn en De Maaskei), die dan samen met de kindpartners (Kidts Kinderopvang en Stichting Spelenderwijs) één Kindcentrum gaan vormen. Ook voor deze opdracht heeft het college de RO groep (extern bureau) ingehuurd. Op 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad het eindrapport van dit bureau besproken. Een meerderheid van de raad heeft het voorstel van het college aangenomen. Dit betekent dat de gemeente allereerst het schoolgebouw in Berg a/d Maas wil gaan renoveren. Er zal echter eerst nog onderzoek moeten plaatsvinden hoe dit het beste kan. Niet alleen omdat dit gebouw op de lijst staat van cultureel erfgoed, maar ook om ervoor te zorgen dat de kindpartner binnen boord wordt gehouden. Nadat de renovatie in Berg a/d Maas is gerealiseerd kan een doorkijk worden gemaakt naar De Maaskei in Urmond. Kiezen voor een andere volgorde brengt het risico op leerlingenstromen met zich mee, waardoor het toekomstperspectief van De Avonturijn in gevaar komt. Concluderend: de gemeente zal voorlopig niet investeren in De Maaskei.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in uitgebreidere informatie over het raadsbesluit: https://www.gemeentestein.nl/projecten/65/kindcentrum-berg-a-d-maas-en-urmond