Onze parochie kent veel vrijwilligers die een belangrijke rol spelen in het dagelijks functioneren van de kerk. Sommige vrijwilligers zijn aanwezig op de voorgrond en andere vrijwilligers werken achter de schermen. Maar één ding hebben ze gemeen, de kerk kan niet zonder hun inzet.

We zijn momenteel op zoek naar een vrijwilliger die mee wil helpen met het maken van het parochieblad Berg aan de Maas-Urmond. Het parochieblad verschijnt maandelijks. De werkzaamheden bestaan uit het verzamelen van informatie en het samenstellen van het parochieblad in het programma Word. Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden beurtelings worden verricht. Momenteel hebben we maar één vrijwilliger die zich bezighoudt met het maken van het parochieblad. Indien we geen extra vrijwilliger(s) vinden dan is het heel goed mogelijk dat er in de toekomst niet voor elke maand een parochieblad wordt gemaakt en dus ook niet verspreid. Dat zou jammer zijn.

Mocht u belangstelling hebben voor dit vrijwilligerswerk en graag meer informatie willen hebben over wat het maken van het parochieblad precies inhoudt, stuur dan een e-mail naar pastoorschwillens@gmail.com  of  parochies.urmondberg@gmail.com of neem telefonisch contact op met pastoor Schwillens, telefoonnummer  046-4331328

Er is altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Parochianen kunnen zichzelf als vrijwilliger bij een werkgroep aanmelden of in overleg met de pastoor of het clusterbestuur een keuze voor een werkgroep maken.

Het Clusterbestuur