Vooraf

DOP Berg is in 2014 gestart en voor de huidige DOP-leden werd het tijd om zich te presenteren naar Berg over wat zij al bereikt hebben en waar zij extra mensen zouden willen toevoegen in de huidige DOP-werkgroepen. Ook nieuwe DOP-ideeën zijn van harte welkom.

Om kennis te geven aan deze dorpsavond is er onder andere een nieuwsbrief opgezet met daarin de uitnodiging voor deze dorpsavond. De nieuwsbrief is huis aan huis  verspreid.

Ook via het parochieblad en 1Berg.nl is er aandacht gevraagd voor de dorpsavond.

Avond zelf

Bijna 40 mensen zijn aanwezig bij de eerste DOP-avond. Een klein deel zijn leden van de DOP-werkgroepen, gemeente Stein (wethouder en ambtenaren) en de overige zijn geïnteresseerde bewoners binnen Berg/Nattenhoven.

 

Jo van Erp doet de opening en is de gespreksleider voor deze avond. Als eerste presenteren de werkgroepen zich een voor een over wat zij al hebben bereikt en wat hun doelen nog zijn. Ook doen ze een oproep voor nieuwe leden. Jo legt uit hoe de DOP-werkgroepen via verschillende kanalen communiceren. Hieruit blijkt ook dat nog niet iedereen de website 1Berg.nl kent. Daarna volgt een korte toelichting van Hans de Ridder over de gebruikersovereenkomst met Partners in Welzijn en legt Maurice Peerboom uit wat er besproken is tijdens de dialoogtafel van 24 mei 2016 en welke actiepunten hieruit al zijn opgepakt. Dan volgt er een pauze en krijgen de mensen erna nog een presentatie van VluchtelingenWerk over statushouders. Uitgelegd wordt hoe bepaalde trajecten verlopen en in hoeverre statushouders ook in Berg aanwezig zijn. Dan komt Peter Lambrichts aan het woord over de dorpsbus en doet een oproep voor 1 planner en 2 chauffeurs. De avond wordt met een dankwoord naar de aanwezigen afgesloten door Jo.

 

Conclusies/Bevindingen

De volgende punten kwamen naar voren:

 • Er is behoefte aan betaalbare woonvoorzieningen voor zowel jongeren als ouderen.
 • In eerste instantie was de reactie op bebouwing op het Beatrixplein negatief, maar mensen zagen ook de kansen in voor woningen die geschikt zijn voor jongeren en ouderen. Als het over een combinatie van wonen en werken gaat, alleen dan investeren als er serieuze kandidaten voor langere termijn zich aandienen.
 • Het idee van een markt met 4 standplaatsen op het Beatrixplein spreekt de zaal aan.
 • Men was het eens om het parkeren van het Beatrixplein te verplaatsen naar grondgebied WonenLimburg.
 • Positieve reacties op speelruimte Nederheidestraat overheerste, maar er waren ook wel enkele kritische reacties. Angst voor hangjeugd. Er is uitleg gegeven dat niets zomaar gebouwd of geplaatst wordt zonder dat er draagvlak is. Er zijn mensen die mee willen denken over de speeltuin.
 • Nog niet iedereen in Berg is op de hoogte van 1Berg.nl. Mogelijk dat hier nog extra aandacht aangegeven kan worden.
 • Een van de actiepunten uit de dialoogtafel was een pinautomaat. Ruud van Mulken heeft uitgelegd hoe moeilijk het is om dit met een bank te realiseren wegens bezuinigingen en veiligheid.
 • Een ander actiepunt uit de dialoogtafels was het knelpunt dat steeds meer zelfstandig wonenden ouderen ervaren daar waar het gaat om het uitvieren van klussen in en om huis. Tijdens de dorpsavond zijn ook daar positieve reactie op gekomen om daar vanuit de eigen kracht van het dorp mee aan de slag te gaan.
 • Er wordt vanuit Cel Knoors nog extra toegelicht hoe succesvol de bijeenkomst van 24 november is geweest met de uitleg over diverse instanties.
 • De brug in Berg wordt benoemd als extra aandachtspunt. De verhoogde scheiding tussen fietspad en rijbaan wordt als gevaarlijk beschouwd. Men is dan ook benieuwd hoe dat straks zal uitzien als de brug weer open is.

 

 • Presentatie van Rob Dubbelman (VluchtelingenWerk) leek indruk te maken op de aanwezigen. Enkele deden na afloop de uitspraak dat ze meer begrip hebben voor statushouders en het toch niet allemaal zo mooi is als dat soms door media blijkt.
 • 2017 gaat ook een jaar worden waar Peter Lambrichts om steun gaat vragen van Berg voor het voortzetten van de dorps bus.
 • Als aandachtspunt voor de dorps bus werd genoemd of er niet ook mogelijkheden zijn voor ritten in het weekend. Vooralsnog is dat (nog) niet de bedoeling, mede omdat de dorps bus op vrijwilligers draait die doordeweeks al veel klaar staan.
 • Op dit moment is er bij de dorps bus behoefte aan 2 vrijwillige chauffeurs en een vrijwillige rittenplanner.
 • De verkeersveiligheid van de Bergerstraat werd nog als extra aandachtspunt benoemd. Dit wordt door mensen ervaren als een racebaan/wielrenbaan waarbij niet op veiligheid en snelheid wordt gelet. Nav de presentatie van werkgroep Openbare Ruimte wil een bewoonster graag een volgend overleg bijwonen.
 • Mensen waren zeer positief over de nieuwsbrief. Die mag met enige regelmaat opnieuw in de brievenbus vallen.
 • De dorpsavond zelf vonden de mensen ook zeer positief. Gedacht wordt aan 1-2x per jaar het dorp op deze wijze te informeren.

Neem ook een kijkje in de PowerPoint presentatie.