Deze week is het de Week van Respect. Via interactieve lesprogramma’s en gastlessen wordt jongeren geleerd hoe een tolerante en respectvolle samenleving er uitziet. Het onderwijs staat namelijk aan de basis voor de realisatie van een respectvolle samenleving. Op scholen komen veel culturen samen, waarbij ruimte is voor iedereen. Afkomst, sekse, huidskleur, seksuele geaardheid of geloof mogen daarbij geen rol spelen. Daarover wordt tijdens de Week van Respect vrijuit met elkaar gesproken. Daarnaast zet het blijvende karakter van een fysieke Respectzone op een school het onderwerp pas écht op de kaart.

Het Steinse college van B&W gaat met de leerlingen in gesprek over de actualiteit van het onderwerp. Gedurende de week geven de burgemeester en wethouders op verschillende basisscholen een ‘gastcollege’ en starten ze samen met de leerlingen een ‘respectzone’. Burgemeester Leurs was te gast bij kinderen van Basisschool De Avonturijn in Berg a/d Maas.